1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Spory o wzory – szkolenie ROIP

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w PPNT Gdynia zaprasza 20 października o godz. 10.00 na kolejne szkolenie. Tym razem jego tematem będą wzory przemysłowe, a w szczególności kwestie zakresu ochrony, naruszenia praw do wzoru i sprawy sporne.
Rejestracja wzoru przemysłowego nadaje uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy i zawodowy na określonym terytorium. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której monopol ten zostaje naruszony. Warto wiedzieć, jaki jest zakres udzielanych praw wyłącznych, aby uniknąć ewentualnych naruszeń. Jeśli doszło już do sporu, strony mają różne możliwości działania. Praw do własności przemysłowej najlepiej dochodzić polubownie, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego. Kiedy i w jaki sposób można dochodzić swoich praw z rejestracji wzoru przemysłowego? Jakie sankcje grożą w przypadku naruszenia? Jak się bronić w przypadku sporu? Na te i inne pytania odpowiedzą Anna Kwapich i Grażyna Pomianek - rzeczniczki patentowe.Wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja: www.roip.evenea.pl
Kontakt: patent@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 698 21 98/97.

ikona