1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

„Aktywnie z Experymentem” dla nauczycieli

Experyment zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania do specjalnego, bezpłatnego zwiedzania wystawy w Centrum Nauki EXPERYMENT.
W ostatni czwartek listopada (26.11.2015 r.) zainteresowani nauczyciele będą mieli możliwość oglądania, dotykania, słuchania i doświadczania stanowisk w ramach aktywnego oprowadzania po wystawie. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze stanowiskami w naszym Centrum, prezentacja możliwości nowych metod kształcenia oraz promocja aktywnej edukacji.
Zgłoszenia udziału: wysyłając formularz na numer fax. 58 698 26 60 lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: m.badowicz@experyment.gdynia.pl.
Formularz do pobrania na stronie:
www.experyment.gdynia.pl
Zgłoszenia do 25.11.2015 r., lub wyczerpania puli miejsc (organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą e-mailową). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po spotkaniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

ikona