Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

Przygotowania do zmiany w systemie śmieciowym

1 stycznia 2016 roku w przeważającej części Gdyni zmienia się firma odbierająca odpady komunalne. PRSP Sanipor będzie w dalszym ciągu obsługiwał sektor II, tj. dzielnice Wielki Kack, Dąbrowa i Karwiny, natomiast za wywóz odpadów w pozostałej części Gdyni będzie odpowiedzialna firma Remondis sp. z o.o.

Kolejną ważną zmianą jest przejęcie przez miasto  obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady.  Ci z Państwa, którzy aktualnie dzierżawią pojemniki na odpady od firm prywatnych powinni wypowiedzieć umowy dzierżawy w taki sposób, aby od 1 stycznia 2016 r. nie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Uwaga! Firma Remondis zacznie wyposażać w pojemniki nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w grudniu, aby jak najkrócej stały przed pergolami. W celu przeprowadzenia sprawnego podstawiania nowych pojemników oraz należytego świadczenia usługi odbioru odpadów od nowego roku, zwracam się z prośbą o jak najszybsze przekazanie bezpośrednio firmie Remondis kompletu wzorników kluczy/pilotów zapewniających dostęp do miejsc ustawienia pojemników. Firma Remondis na własny koszt dorobi je w ilości niezbędnej do świadczenia usługi zgodnej w wymogami Miasta Gdyni, po czym zwróci zarządcy komplet wzorników kluczy/pilotów.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o pilny kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod nr telefonu 58 782 28 70 bądź mailowo klucze.gdynia@remondis.pl celem umówienia dogodnego terminu na przekazanie kluczy/pilotów.

ikona