Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

"Gdynia Bez Barier"

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych".
Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier", którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.
W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z 24 listopada 2015 r. została ogłoszona XVII edycja konkursu.
Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
- tytuł programu i cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań,
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier",
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- dzieło wykonane przez niepełnosprawnego artystę.
Finał XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na maj 2016 roku.
Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ‘Konkurs „Gdynia bez barier" - XVII edycja' w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą.
Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 20 lutego 2016 roku.
Regulamin konkursu „Gdynia bez barier":
http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/266_.html

ikona