Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

„Krokus” pomaga uzależnionym

MOPS Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (na zapleczu poradni zdrowia psychicznego) oferuje profesjonalną bezpłatną pomoc wszystkim osobom z kręgu uzależnienia od alkoholu:
- uzależnionym od alkoholu,
- rodzinom osób uzależnionych,
- osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny,
- osobom uzależnionym stojącym przemoc w rodzinie,
- młodzieży z problemami uzależnień.
Klub jest czynny codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 20.00, w soboty, w godz. 12.00 - 19.00 i niedziele w godz. 9.00 - 18.00.
Kontakt telefoniczny: tel. 58 711 80 63.

ikona