Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Mały procent, wielka sprawa

Tradycyjnie na początku marca ruszyła kampania „Mały procent, wielka sprawa”, która zachęca gdynian do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W Gdyni mamy 86 powodów, aby przekazać jeden procent podatku. To niesamowite organizacje, które każdego dnia sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gdyniapozarzadowa.pl/1procent

Poniżej prezentujemy 15 organizacji, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku:
65. Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
KRS: 0000133070
Strona: www.akmorski.org.pl
e-mail: biuro@akmorski.org.pl
ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia

Działalność automobilklubu obejmuje: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i ochronę zdrowia, naukę, kulturę, ekologię, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwój turystyki i krajoznawstwa, wypoczynek dzieci i młodzieży;

66. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”
KRS: 0000150990
Strona: www.fopd.pl
e-mail: biuro.fopd@wp.pl
ul. Białowieska 1
81-179 Gdynia

Celem Fundacji jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, prowadzenie domów opieki socjalnej całodobowej;

67. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
KRS: 0000129145
Strona: www.sgagdynia.pl
e-mail: sgagdynia@wp.pl
ul. Władysława IV 54
81-384 Gdynia

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności sekcji tej dyscypliny przy Pałacu Młodzieży Gdynia założonej w 1957 roku. Obecnie szkoli się w nim ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat we wszystkich kategoriach sportowych, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach.

68. Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza
KRS: 0000118999
Strona: www.nkihls.pl
e-mail: komenda@nkihls.pl
ul. Górnicza 37 lok. 3
81-572 Gdynia

Głównym celem działalności jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych.

69. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”
KRS: 0000111694
Strona: www.effetha.pl
e-mail: effetha2007@wp.pl
ul. Warszawska 76
81-309 Gdynia

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i ich rodzinom.

70. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
KRS: 0000085977
Strona: www.ptbn.pl
e-mail: prezes@ptbn.pl; sekretarz@ptbn.pl
al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko.

71. Miejski Klub Żeglarski „Arka”
KRS: 0000077987
Strona: www.mkzarka.pl
E-mail: andrzej.lutomski@wp.pl
al. Jana Pawła II 13d
81-345 Gdynia

Miejski Klub Żeglarski „Arka” jest klubem sportowym, który zrzesza dzieci i młodzież. Klub współpracuje ze Szkołami Podstawowymi w Gdyni, tj. SP21, SP34 i SP6 rozwijając zainteresowania dzieci morskimi dyscyplinami sportu (żeglarstwo i pływanie).

72. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
KRS: 0000066650
Strona: www.ptmith.net.pl
e-mail: redakcja@ptmith.net.pl
ul. Grudzińskiego 4
81-125 Gdynia

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego oraz wydaje monografie i czasopismo naukowe indeksowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jedno z dwóch tego typu w Europie).

73. Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
KRS: 0000068821
Strona: gth-gdynia.pl
e-mail: biuro@gth-gdynia.pl
ul. Nałkowskiej 21A lok. 5
81-597 Gdynia

Celem GTH jest: rozwój jeździectwa;  integracja środowiska; promocja Gdyni;  organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych; działalność sportowa i szkoleniowa;

74. Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna
KRS: 0000071154
Strona: www.colitis-crohn.org.pl
e-mail: stowarzyszenie@colitis-crohn.org.pl
ul. Górnicza 18b lok. 15
81-572 Gdynia

Polskie stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

75. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS: 0000050294
Strona: www.zielonamysl.pl
e-mail: info@zielonamysl.pl
ul. Goska 18K
81-574 Gdynia

Zielona Myśl to Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego promujące wśród społeczeństwa równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.

76. Fundacja „Rokor 1”
KRS: 0000060003
Strona: www.rokor1.pl
e-mail: rokorgdynia@wp.pl
ul. Chylońska 262 lok. 6
81-016 Gdynia

Fundacja ta od wielu lat organizuje pomoc. Szczególnie wspiera osoby, które nie tylko oczekują pomocy, ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizowane są Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko” i „Familia”), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych.

77. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
KRS: 0000053057
Strona: www.skef.pl
e-mail: skef@skef.pl
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

78. Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
KRS: 0000037714
Strona: www.popr.com.pl
e-mail: kontakt@popr.com.pl
ul. Krzemowa 4
81-571 Gdynia

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi specjalistyczną działalność ratowniczą. Organizacja działa na zasadach pracy społecznej i zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, ewakuacją osób poszkodowanych z terenu trudno dostępnego, prowadzeniem szkoleń. Organizacja jest jedną spośród 39 grup poszukiwawczych w Polsce, opierającą jednak swoje działanie nie na psach ratowniczych, lecz na specjalnie wyszkolonych ratownikach.

79. Fundacja „O Dach dla historii Marynarki Wojennej RP”
KRS: 0000022913
Strona: www.mw.mil.pl
e-mail: jankaminski5@wp.pl
ul. Jerzego Waszyngtona 12
81-342 Gdynia

Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP, budownictwa okrętowego i obronnego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu. Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.

ikona