Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Uczniowie pokonali Smoga!

Galą finałową, połączoną z rozdaniem nagród i pokazem naukowym, zakończyła się druga edycja konkursu wiedzy ekologicznej Pokonaj Smoga. Adresatami konkursu byli uczniowie klas III, IV, V i VI gdyńskich szkół podstawowych. W sumie w konkursie wzięło udział 160 dzieci.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami, uświadomienie wpływu czystości powietrza na zdrowie człowieka. Ważne jest też kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych i  uświadomienie, że zapasy paliw kopalnych są na wyczerpaniu. W młodych gdynianach rozbudzono poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i rozwinięto chęć obserwacji przyrodniczych. Istotnym elementem było pokazanie zalet wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zachęcenie do jej oszczędzania.
Etap szkolny konkursu Pokonaj Smoga przeprowadzili nauczyciele. Sprawdzili wiedzę uczniów i wytypowali 8 najlepszych uczniów z każdej szkoły: 2 z klasy III, 2 z klasy IV, 2 z klasy V i 2 z klasy VI, którzy przeszli do II etapu miejskiego. Etap miejski Pokonaj Smoga polegał na rozwiązaniu testu. W skład jury oceniającego test weszli przedstawiciele: Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, firmy EDF Polska S.A., Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Centrum Nauki Experyment.
Nagrody w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego odebrało w sumie 72 uczniów. W torbach znalazły się zabawki edukacyjne, książki, gadżety, rodzinne bilety wstępu do Centrum Nauki Experynemt. Ponadto 15 szkołom, których uczniowie zdobyli najwyższe wyniki, przekazano plansze edukacyjne, eduroomy, oraz gry planszowe. Galę Konkursu zakończył pokaz edukatorów Centrum Nauki Experyment.
Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej Pokonaj Smoga jest Samodzielny Referat ds. Energetyki UM Gdyni. Fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu jest EDF Polska Oddział Wybrzeże S.A, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., a partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs jest realizowany i finansowany w oparciu o Deklarację na rzecz współpracy oraz porozumienie dotyczące partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisaną 30 września 2014 r. przez Gminę Miasta Gdyni z przedstawicielami spółki Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz grupy EDF.

ikona