1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Wiosenne malowanie

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że trwają prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego dróg i ulic. Zakończy się ono w czerwcu br.

W pierwszej kolejności oznakowanie poziome zostanie naniesione na ulice Śródmieścia: Świętojańską, al. Jana Pawła II, następnie Starowiejską.
W trakcie prac oznakowana zostanie także Strefa Płatnego Parkowania. Łączny koszt inwestycji to 1 mln złotych. Wykonane zostanie 32 520 m kw. oznakowania.

ikona