1236 (1036) 2016-05-12 - 2016-05-19

O rewitalizacji na stronie www.gdynia.pl

Gdzie szukać informacji nt. gdyńskiego procesu rewitalizacji? Oczywiście na stronie internetowej www.gdynia.pl. Od dziś w sekcji „dla mieszkańców" dostępna jest bowiem zakładka „rewitalizacja". Prace nad projektem idą pełną parą i jest o czym informować - za nami pierwsze spotkanie rewitalizacyjnego zespołu interdyscyplinarnego, a już niedługo sesja Rady Miasta, na której radni zajmą się uchwałą w tej sprawie. Z kolei 18 maja odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gdyńskiego Meksyku.


Od dziś każda osoba zainteresowana prowadzonym w Gdyni procesem rewitalizacji informacje na jego temat znajdzie na stronie www.gdynia.pl. Jak wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: Chcemy by nie tylko instytucje, podmioty i organizacje zaangażowane w rewitalizację, ale także zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość pozyskiwania informacji na bieżąco. W zakładce będą umieszczane wszystkie aktualne materiały dotyczące rewitalizacji. Wszystko po to, by gdynianie mogli się z nimi zapoznawać i aby mogli przekazywać nam swoje uwagi. Chcemy, by ten bardzo napięty proces - bo program rewitalizacji musimy przyjąć jeszcze w tym roku (takie są wymogi Urzędu Marszałkowskiego) - był jak najbardziej sprawny i by materiał, który przygotujemy, w jak największym stopniu mógł uwzględnić potrzeby wszystkich zainteresowanych.


W zakładce znajdują się informacje o formalnych kwestiach i definicjach związanych z rewitalizacją czy uchwały Rady Miasta i zarządzenia prezydenta. Znaleźć tam można także mapy gdyńskiego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także aktualności i dane kontaktowe.


A jeśli już o aktualnościach mowa - 18 maja o godz. 16.00 w siedzibie straży pożarnej przy ul. Hutniczej 30 zaplanowano spotkanie z mieszkańcami gdyńskiego Meksyku. Będzie to okazja do bezpośredniej wymiany informacji na temat tego, jakie są priorytety mieszkańców tego obszaru, co jest największą potrzebą w tym rejonie i na jakich działaniach powinno skupić się miasto.


W ubiegłym tygodniu odbyły się również warsztaty poświęcone wypracowaniu założeń dla gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. Wzięło w nich udział około 40 osób - byli to m.in. pracownicy Urzędu Miasta i jednostek miejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy rad dzielnic. Uczestnicy warsztatów, podzieleni na sześć grup odpowiadających sześciu rewitalizowanym w mieście obszarom, pracowali nad wizją i celami dla każdego z nich, określali ich mocne i słabe strony, wskazywali szanse i zagrożenia. Tylko takie szerokie, wielowymiarowe spojrzenie pozwala zyskać pełniejszą perspektywę - podkreśla Michał Guć. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego będzie też pozyskiwanie wciąż nowych interesariuszy rewitalizacji, np. lokalnych firm czy deweloperów; także dla nich proces może być dużą szansą - dodał.


30 marca 2016 Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę określającą w mieście granice obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji. Łącznie to 2,15 proc. powierzchni miasta:
  1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków
  2. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku
  3. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, po konsultacjach społecznych rozszerzony o centrum dawnej wsi Oksywie, tereny leśne między ul. Bosmańską, a ul. inż. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka
  4. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego, po konsultacjach rozszerzony o teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV Liceum Ogólnokształcącego
  5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, po konsultacjach rozszerzony o tereny przylegających ulic i ciągów pieszych
  6. zachodnią cześć dzielnicy Witomino-Radiostacja

ikona