1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

99. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej

28 listopada przypada 99. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej w Polsce, na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego. To również 390. rocznica zwycięskiej bitwy pod Oliwą będącej największym osiągnięciem floty z czasów I Rzeczypospolitej.

Obchody 99. rocznicy odtworzenia MW rozpoczną się w poniedziałek, 27 listopada o godz. 18.30, uroczystym capstrzykiem.

Uczestnicy capstrzyku w wojskowej asyście honorowej, przejdą ulicami Gdyni w kierunku skweru Kościuszki. Trasa prowadzić będzie ulicami: 3 Maja, 10 Lutego, Świętojańską, Pułaskiego, Waszyngtona na skwer Kościuszki, gdzie przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego nastąpi uroczyste złożenie kwiatów.

We wtorek 28 listopada obchody rozpoczną się o godz. 12.00 przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego uroczystą odprawą wart, by następnie w godz. 14.30–15.30 przenieść się na nabrzeże Pomorskie. Tam odbędzie się uroczystość podniesienia bandery na nowoczesnym niszczycielu min ORP Kormoran.

Okręt wejdzie w skład 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, który jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Kormoran stacjonować będzie w Porcie Wojennym w Gdyni.

ORP Kormoran to pierwszy nowy okręt zbudowany w polskiej stoczni od początku lat 90. ubiegłego wieku. Nowoczesny niszczyciel min to prototyp stworzony przez konsorcjum, w skład którego wchodziła między innymi Stocznia Remontowa Shipbuilding oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej. Najprawdopodobniej jest to pierwszy z serii trzech bliźniaczych okrętów.

ORP Kormoran to okręt niezwykły. Będzie mógł pływać po wodach Bałtyku i Morza Północnego oraz w ramach działalności operacyjnej prowadzonej w składzie zespołów zadaniowych NATO, w każdym rejonie świata.

Do jego głównych zadań należeć będzie rozpoznawcze poszukiwanie min na torach wodnych i w wyznaczonych akwenach, a także w portach, na redach i torach podejściowych do nich. Jednostka będzie niszczyć miny i zagrody minowe, prowadzić obserwacje przeciwminowe, a także przeprowadzać okręty i transportowce przez rejony zagrożone minami. Będzie odpowiedzialna za stawianie zagród minowych oraz prowadzenie akcji ratowniczych.

Wyposażenie okrętu robi wrażenie. Podstawowym jego uzbrojeniem są środki techniczne umożliwiające wykrywanie oraz likwidację zagrożeń minowych, w tym sonary: podkilowy SHL-101/TM i samobieżny o zmiennej głębokości zanurzenia SHL-300 na pojeździe podwodnym Saab Double Eagle Mark III. Jednostka posiada także autonomiczny pojazd podwodny Kongsberg Hugin oraz polski zdalnie sterowany pojazd podwodny Morświn służący do identyfikacji obiektów minopodobnych i niszczenia min morskich za pomocą zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych typu Toczek. Dodatkowo dysponuje również polskimi zdalnie sterowanymi pojazdami podwodnymi wielokrotnego i jednorazowego użytku typu Głuptak. Ponadto w skład uzbrojenia okrętu wchodzi armata okrętowa Wróbel II kalibru 23 mm i trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe WKM-Bm kalibru 12,7 mm oraz dwie wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom.

Po podniesieniu bandery Marynarki Wojennej okręt wejdzie w skład 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, który jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręty dywizjonu stacjonują w Porcie Wojennym w Gdyni i właśnie tam na co dzień będzie można zobaczyć naszego nowoczesnego niszczyciela min.

ikona