1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Gdynia gotowa na zimę

Zima to czas szczególnej wytężonej pracy wszystkich służb zajmujących się nie tylko utrzymaniem czystości i porządku w mieście i okolicy, ale również stałą gotowością do ochrony życia i zdrowia. Dlatego Straż Miejska pracuje w systemie całodobowym, wykorzystując informacje z miejskiego monitoringu i od innych służb. Informacje o ewentualnych zagrożeniach lub utrudnieniach, związanych z zimą, można zgłaszać do Straży Miejskiej, przez całą dobę pod bezpłatny numer 986.

Praca strażników, w tym czasie, to zajęcia związane z: zimowym utrzymaniem miasta, interwencjami w przypadku zaśnieżonych parkingów, oblodzonych śliskich ulic i chodników, zalegającym na dachach śniegiem i zwisającymi z parapetów czy balkonów soplami lodu, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z prawem, to do obowiązków właścicieli nieruchomości należy sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Usuwając zanieczyszczenia z chodników, nie można zaśmiecać nimi jezdni i dróg rowerowych, a używając środków chemicznych nie wolno dopuścić, by przedostały się do korzeni roślin i drzew.

Właściciel nieruchomości musi także zadbać o usunięcie zwisających z dachów, czy parapetów sopli. Za nie odśnieżanie posesji grozi mandat w wysokości 100 zł. Natomiast za nie usunięcie lodu, czy sopli – zgłoszenie do Inspektoratu Budowlanego oraz mandat od 20 do 500 zł.

Zima to trudny czas dla wszystkich bezdomnych, którzy w silne mrozy przebywają w altankach, pustostanach, na przystankach autobusowych, w bramach czy klatkach schodowych. Strażnicy interweniujący w takich przypadkach odwożą bezdomnych do noclegowni lub punktu interwencji nocnej.

Kolejne ważne zadanie, szczególnie zimą w znacznym stopniu absorbujące strażników, to troska o bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych, zwracanie uwagi na jazdę zgodną z obowiązującymi przepisami, parkowanie we właściwych miejscach i interweniowanie w sytuacjach, gdy zakłócany jest spokój i porządek publiczny.

Operatorzy monitoringu miejskiego z uwagą obserwują obraz z plaż i bulwaru, przekazując informacje patrolom w terenie, aby interweniowały w przypadku osób wchodzących na kruchy lód i urządzających tam sobie niebezpieczne zabawy.

ikona