1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Gdyński Szlak Modernizmu - Architektura z umiarem

W poniedziałek 27 listopada w godz. 17.30-19.30 odbędą się wydarzenia w ramach Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. W Muzeum Miasta Gdyni (sala multimedialna, parter) odbędzie się wykład pt. Re-modernizm, inspiracje z przeszłości, który wygłosi dr inż. arch. Radosław Czerniejewski.
Wykład jest próbą potwierdzenia tezy mówiącej o konotacjach awangardowego programu ideowego artystów i architektów tworzących w latach 20. i 30. głoszonego w Polsce, m.in. przez członków grupy PRAESENS i poprzedzającej ją grupy blok z filozofią Ingvara Kamprada - twórcy i założyciela firmy IKEA. W kontekście tych rozważań kluczowe jest odniesienie do filozofii projektowania architektury, mebli i sprzętów głoszonej między innymi przez Le Corbusiera.
Po wykładzie w budynku YMCA (ul. Żeromskiego) odbędzie się warsztat achitektoniczno-konserwatorski, który poprowadzi arch. Mirosław Studniak. Warsztat architektoniczno-konserwatorski będzie znakomitą okazją do bezpośredniej konfrontacji z inspirami z przeszłości w jednym z najciekawszych budynków gdyńskiego modernizmu powojennego - YMCA Gdynia. Dzięki prowadzonym obecnie pracom konserwatorskim w budynku YMCA można z bliska przyjrzeć się detalom architektury, fakturom, materiałom oraz zastosowanym technologiom wykonanania projektu wnętrza, a także użytym technikom prac konserwatorskich. Architekt Mirosław Studniak oprowadzi po budynku, opowiadając o jego najciekawszych cechach, zakamarkach oraz tajnikach sztuki konserwatorskiej. Będzie okazja także do wejścia na najwyższy taras budynku.
Udział wydarzeniu jest bezpłatny.
Więcej informacji:
www.modernizmgdyni.pl oraz www.facebook.com/ModernizmGdyni

ikona