1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Kupujemy gaz taniej

Grupa Zakupowa Gaz skupiająca 33 podmioty działające pod przewodnictwem Gdyni podpisała umowę na kompleksową dostawę gazu ziemnego na rok 2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym sprzedawcą – Hermes Energy Group S.A. Dzięki wspólnemu zakupowi grupa zapłaci mniej. Jest to już trzecia taka umowa, która rocznie przynosi 1,5 mln złotych oszczędności. Niewykluczone, że w tym roku oszczędność będzie jeszcze większa.

Od roku 2013, Gdynia wraz z jednostkami z forum NORDA organizują corocznie wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej, który przynosi ok. 50 proc. oszczędności. Korzystając z sukcesu tej grupy zakupowej, rozszerzono zakres współpracy i w 2015 r. zorganizowano również po raz pierwszy wspólny przetarg na dostawę gazu ziemnego na rok 2016. Liderem w tym postępowaniu została spółka miejska OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, jako odbiorca największej ilości gazu ziemnego spośród uczestników.

Inicjatywa okazała się na tyle udana, że w kolejnym roku do grupy zakupowej dołączył również Gdańsk z częścią gmin Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W bieżącym roku postępowanie przetargowe zorganizowano już po raz trzeci. Wpłynęło pięć ofert, a wybranym wykonawcą została ponownie spółka Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Koszt to 8,6 gr/kWh. Szacowane w związku z tym na rok 2018 koszty netto dla OPEC w Gdyni przy wolumenie 112 314 859 kWh to 13 476 685,45 złotych, a dla miasta Gdyni przy wolumenie 10 101 327 kWh to 1 420 998,99 złotych.

ikona