1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Kursy i zapisy

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych prowadzi nabór na następujące kierunki: Opiekun medyczny, Technik masażysta, Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca. Informacje: w placówce przy ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17 lub na www.wzspgdynia.pl
***
Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) w ramach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością zaprasza do skorzystania z oferty poniższych projektów:
- „Projekt Zdobywam Pracę!”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.
W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, spotkania aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z pracodawcami.
- „Sprawni w pracy 2017”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu.
Oba projekty adresowane są do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności; w wieku: kobiety 16-60 lat, mężczyźni 16-65 lat; niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej).
Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.
Projekty są współfinansowane są ze środków PFRON i będą realizowane do 31.03.2018 r.
- „Informator Integracji”, którego głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług i porad. Wsparcie jest bezpłatne i realizowane poprzez formy przewidziane w ramach projektu takie jak: poradnictwo socjalne, wsparcie psychologa, indywidualne konsultacje prawnika.
Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, pozostających bez zatrudnienia, a także pracujących i aktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Ze wsparcia mogą także korzystać pracodawcy oraz osoby zainteresowane tematem niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany jest także ze środków PFRON i będzie realizowany do 31.12.2017 r.
Zgłoszenia osobiste w ramach rekrutacji do powyższych projektów możliwe są w dni powszednie w godz. 8.00 - 16.00, tel. 505 606 776 lub mailowo na adres: gdynia@integracja.org
Więcej informacji na stronach internetowych: www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, www.sprawniwpracy.pl

ikona