1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Laur dla Sabiny Zalegi

17 listopada, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk odznaczył Sabinę Zalegę, pracownika gdyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Jest on jednym z siedmiu cywilnych odznaczeń nadawanych przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Sabina Zalega przez wiele lat kierowała m.in. jednym z Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdyni.
Gratulacje!

ikona