1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Mini Muzeum „Bankowiec” najlepsze w kraju

Mini Muzeum „Bankowiec” wyróżnione zostało w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym „Zabytek Poznany”. W kategorii Wystawy i Projekty Multimedialne, Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec”, z inicjatywy której powstało to niezwykłe muzeum, zajęła I miejsce. W nagrodę otrzymała dyplom i gratyfikację finansową w wysokości 20 tys. zł. Uroczysta gala odbyła się 17 listopada w Centrum Wystawienniczo­-Kongresowym w Opolu.

Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec” doceniona została za „całoroczny program w 2016 r. zwiedzania Mini Muzeum dla zorganizowanych grup oraz warsztaty edukacyjne dla wszystkich”. Nagrodę odebrała pani Maria Piradoff-Link, współzałożycielka i opiekunka muzeum.

Doroczny konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków. Nagrody otrzymują ci organizatorzy, którzy wyjątkowo aktywnie działają na rzecz upowszechniania wiedzy o zabytkach w swoich regionach, umiejętnie łączą dziedzictwo ze współczesnymi formami przekazywania wiedzy oraz mają efekty w kształtowaniu zaangażowanych postaw wśród odbiorców.

ikona