1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Sieć kanalizacji przy ul. Rybaków gotowa

Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Rozpoczęta w kwietniu inwestycja została zrealizowana w ramach rewitalizacji tej części Gdyni. Na rewitalizowanym obszarze powstały prawie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 km sieci wodociągowej. Łączna wartość inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie nowej sieci mogą zgłaszać się do firmy PEWiK Gdynia sp. z o.o. z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia posesji we własnym zakresie.
Prace budowlane zostały zakończone 16 listopada. Pod ziemią ułożono łącznie 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Gotowa instalacja została szczegółowo przetestowana, a na powierzchni pracownicy zadbali o odbudowę nawierzchni drogi.
Właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą składać wnioski o wydanie warunków przyłączenia posesji na własne potrzeby.
Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej firmy PEWiK Gdynia Sp. z o.o. pod adresem: https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/rozwiazanie-zmiana-umowy oraz w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21, tel. 58 668 73 11.
Po zakończonej inwestycji, tj. przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacji oraz likwidacji szamba, można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów. Dofinansowanie inwestycji związanej z likwidacją szamba następuje w formie jednorazowej dotacji w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i długości przykanalika, wyrażonej w metrach, mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku.
Więcej: http://gdynia.pl/mieszkaniec/dofinansowanie-inwestycji-ekologicznych,3681/dotacje-na-likwidacje-szamba-i-przylaczenie-do-sieci-kanalizacji-miejskiej,484439

ikona