1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

TriPOLIS z unijnym dofinansowaniem

Prawie 6 milionów złotych na innowacyjne rozwiązania, platformę informatyczną oraz media społecznościowe. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 100 firm z Pomorza.

Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali 17 listopada 2017 r. z wiceprezydentem Gdyni Katarzyną Gruszecką-Spychałą umowę na dofinansowanie projektu TriPOLIS w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Projekt jest realizowany w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt TriPOLIS przeznaczony jest dla firm działających w ramach inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych. Dzięki niemu uzyskają oni dostęp do takich mechanizmów jak Social Media Planer umożliwiający planowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych w mediach społecznościowych. Powstanie również Multimedialne Centrum Human Resources, które będzie wspierać rozwój osobisty.

Zostanie zbudowana specjalna platforma informatyczna, dzięki której będzie możliwe monitorowanie jakości usług oraz potrzeb przedsiębiorców. Dzięki platformie wzrośnie efektywność zarządzania. Świadczone usługi będą dostępne również dla zewnętrznych użytkowników.

Jest to projekt współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych działających w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Projekt będą realizować trzy instytucje: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Gospodarcza oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. TriPOLIS będzie obejmował cztery obszary. Wdrożony będzie zintegrowany system identyfikacji i analizy potrzeb. Będą realizowane również działania związane z przygotowaniem kadry partnerów do realizacji nowych usług. W ramach rozwoju infrastruktury podejmowane będą działania z budową platform informatycznych oraz unowocześnianiem sprzętu informatycznego.

TriPOLIS uzyskał dofinansowanie wysokości prawie 5,5 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to blisko 8 milionów złotych. Zakończenie projektu przewidziane jest na maj 2020 roku.

ikona