1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

V Gdyńska Giełda Wolontariatu

Dyrektor i społeczność I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, (ul. Narcyzowa 6) zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do udziału w V Gdyńskiej Giełdzie Wolontariatu, która odbędzie się 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w siedzibie szkoły.
W programie m.in. prelekcje: „Wolontariat senioralny” - Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej; „Rola wolontariatu w relacjach międzypokoleniowych” - Marek Szymański, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS w Gdyni; projekt „Seniorzy Edukatorzy” - Margareta Sobczak, Muzeum Miasta Gdyni; wstęp do dyskusji - „Dlaczego pomagamy seniorom?” - Jerzy Łukaszewski, Centrum Aktywności Seniora w Gdyni; Dyskusja z udziałem gości i uczniów – „Co zrobić, aby młodzież chciała brać udział w wolontariacie?”; „Możesz tylko zyskać” - Karolina Sakaluk, doradca zawodowy I ALO , „Wolontariat - przykłady dobrych praktyk” - J. Brańska- Tarasiuk, I ALO w Gdyni.
Szkoły chcące podzielić się swoimi doświadczeniami w organizowaniu wolontariatu podczas V GGW proszone są o przesłanie maks. 6 slajdów w formacie programu Powerpoint.
Projekt realizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Inicjatyw Społecznych Łajba w Gdyni.
Więcej na stronie internetowej: www.1alo.org w zakładce wolontariat.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są drogą elektroniczną: 1alo-sekretariat@wp.pl oraz pod numerem telefonu 58 664 82 36.

ikona