1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Wiadomości turystyczne

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają 25 listopada (sobota) o godzinie 12.00 na spacer historyczno-krajoznawczy po Śródmieściu. Miejsce zbiórki: pomnik Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim w Gdyni. Spacer poprowadzi: historyk dr Tomasz Rembalski.
***
Klub Turystyczny „Morski Niedźwiedź” Oddział Morski PTTK zaprasza zainteresowanych na wycieczkę poznawczą w poszukiwaniu obiektów militarnych na gdańskich Stogach. Zbiórka w sobotę 25.11.17 o godz. 10.00 przy kasach biletowych na Wzgórzu Św. Maksymiliana SKM.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza:
- w poniedziałek 4 grudnia 2017 r. i w poniedziałek 8 stycznia 2018 r o godz.17.00 do Instytutu Oceanografii UG w Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 46, aula „0”) na prelekcję prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego pt. „Rio Solimoes”, część I i część II (8.01.2018 r.).
Prelekcje bogato ilustrowane. Wstęp wolny.
- opiekunów SKKT i nauczycieli zainteresowanych działalnością turystyczno-krajoznawczą w szkołach na spotkanie programowe dot. działalności turystyczno-krajoznawczej w szkołach gdyńskich w nowym roku 2018. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29/31) w środę, 6 grudnia 2017 r. o godz. 17.00.
OM PTTK przedstawi propozycje szkoleń dla nauczycieli i planowanych imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży w roku 2018. PTTK proponuje imprezy oddziałowe m.in.: Rajd Orłowicza, Rajd 90. OM PTTK, Złaz Demela i Mikołajkowy oraz rajdy patronów szkół: Rajd Borhardtowski - SP nr 40, Rajd im. A. Abrahama - SP nr 6, Rajd im. Polskich Noblistów - Gimnazjum nr 11. Można zgłaszać uwagi dot. proponowanych imprez turystycznych. Szkoły otrzymają materiały turystyczne i krajoznawcze, związane z bezpieczeństwem na szlakach.
W spotkaniu weźmie udział Krystyna Przyborowska, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Gdynia. Informacje: wrzosrj@wp.pl, tel. kontaktowy 501 446 410.

ikona