1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Złaz Mikołajkowy

Klub Krajoznawców „BLIZA” Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza w sobotę 2 grudnia na XVII Złaz Mikołajkowy z metą na Świętej Górze w Chyloni, w miejscu kultu św. Mikołaja.
Trasy złazu:
Trasa nr 1 - 5 km. Zbiórka: Dom Towarowy w Chyloni, godz. 11.00.
Przebieg: Chylonia, ul. Kartuska –ścieżki piesze T.P.K- Święta Góra.
Trasa nr 2 - 8 km. Zbiórka: Gdynia, ul. Warszawska i róg ul. Wolności o godz. 10.15.
Przebieg: Gdynia, ul. Wolności – leśne ścieżki pieszo-rowerowe TPK-Grabówek- Pomnik Leśnika-Chylonia, Święta Góra.
Trasa nr 3 - dowolna liczba km.
Trasa dowolna z metą: Chylonia, Święta Góra w godz. 12.15 - 13.00
Meta Złazu: Chylonia, Święta Góra o godz. 12.15
Złaz dla dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnej, tylko pod opieką dorosłych.
Wspólna wędrówka zakończona zostanie spotkaniem ze Świętym Mikołajem. Każdy uczestnik złazu jest zobowiązany przynieść ze sobą upominek o wartości do 5 zł. Zebrane upominki zostaną rozdane na spotkaniu ze św. Mikołajem.
Każda grupa może spotkać się indywidualnie ze św. Mikołajem. Zgłoszenia przyjmuje Oddział Morski PTTK
Informacje OM PTTK: e-mail: wrzosekgdynia@wp.pl i tel. 500 657 834.

ikona