Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Zmiany na Grabówku

Różnym możliwym sposobom organizacji ruchu w rejonie ulic Kapitańskiej i Beniowskiego zostaną poświęcone konsultacje społeczne na Grabówku, które rozpoczynają się 24 listopada i potrwają do 8 grudnia. Swoje opinie w tej sprawie będzie można wyrazić podczas spotkań konsultacyjnych, a także za pośrednictwem specjalnego formularza do zgłaszania uwag.

To okazja dla mieszkańców Grabówka na zabranie głosu w dyskusji dotyczącej możliwych zmian organizacji ruchu w tej okolicy. Opinie i sugestie mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, zostaną zebrane w specjalnym raporcie, który zostanie wykorzystany przez władze miasta w procesie podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach na tym terenie.

- Jako punkt wyjścia do dyskusji przygotowaliśmy materiały informacyjne, w których staraliśmy się pokazać kilka alternatywnych rozwiązań wraz z opisem mocnych i słabych stron każdego z nich. Propozycje przygotował Zarząd Dróg i Zieleni, m.in. na podstawie wniosków z wizji lokalnej oraz wstępnej diagnozy przygotowanej na podstawie pism mieszkańców do Rady Dzielnicy oraz opinii i sugestii, które mieszkańcy zgłosili nam na etapie przygotowań do konsultacji społecznych – mówi Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka konsultacji.

Materiały informacyjne dostępne będą w wersji papierowej w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek (ul. Grabowo 12), Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od strony SKM Gdynia Redłowo) oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdynia (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Komplet dokumentów dostępny będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gdynia.pl.

Swoje opinie na temat proponowanych rozwiązań mieszkańcy będą mogli zgłaszać m.in. podczas dwóch otwartych spotkań prowadzonych przez przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy koordynują proces konsultacji po stronie Miasta Gdyni. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 listopada, od godz. 11.00, a drugie – w poniedziałek, 27 listopada, od godz. 17.30. Oba spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Grabowo 12.

W trakcie całego okresu trwania konsultacji, tj. od 24 listopada do 8 grudnia, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców będą przyjmowane za pośrednictwem specjalnych formularzy konsultacyjnych. Będzie można je pobrać i złożyć w wersji papierowej w siedzibie LIS, kancelarii Urzędu Miasta oraz siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek, a w wersji elektronicznej wypełnić na stronie internetowej www.badanialis.pl/grabowek2017.

ikona