Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1302 (1102) 2017-12-08 - 2017-12-14

Nowe pomniki przyrody wybrane

Dąb szypułkowy z ulicy Lipowej oraz Lipa drobnolistna z ulicy Chwarznieńskiej - to dwa, nowe pomniki przyrody, które wytypowali sami mieszkańcy. Drzewa wyłoniono w konkursie Biura Ogrodnika Miasta „Moje drzewo - nasz pomnik”.

Na konkurs wpłynęły 104 zgłoszenia, spośród nich wybrano dwa zwycięskie. Komisja, dokonując wyboru, zwracała głównie uwagę na takie cechy drzew, jak sędziwy wiek, obwód pierśnicowy i dobry stan zdrowotny rokujący kandydatom długie przeżycie.

- Niestety, tylko dwa drzewa zostały zakwalifikowane. Większość nie spełniała kryteriów wymiarowych, bądź nie mogła być uwzględniona z powodu opanowania przez patogeny grzybowe. - mówi Beata Wegner z Biura Ogrodnika Miasta.
Jednym ze zwycięskich drzew jest dąb szypułkowy, który ma 400 cm obwodu pierśnicowego. Latem rzuca przyjemny cień na spacerujących chodnikiem wzdłuż ulicy Lipowej. Zgłosiła go Irena Feszak. Według wyliczeń rośnie tam od ponad 120 lat. Dawno temu stare dęby czczono jako bóstwa - wierzono, że mają magiczną moc. Orzechy dębu szypułkowego, zwane żołędziami, stanowią cenny pokarm dla wielu ssaków i ptaków. Przy tym z ulicy Lipowej mieszkańcy często mogą dostrzec wiewiórki.

Drugim zwycięskim drzewem jest lipa drobnolistna z ul. Chwarznieńskiej. Jej obwód pierśnicowy wynosi 354 cm i podobnie jak zwycięski dąb, ma ponad 120 lat. Do konkursu wytypowała ją pani Julia, mieszkanka Gdyni.

Lipa drobnolistna i dąb szypułkowy to gatunki rodzime. Drzewa rosną samotnie, bez otoczenia innych drzew, mogły więc swobodnie rozbudować swoje korony. Oba są w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, nie stwierdzono na nich obecności owocników patogenów grzybowych w obrębie drzewa.

Obecnie tworzone są dla nich karty pomnikowe, po pozytywnym zaopiniowaniu m.in. przez Regionalaną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, uchwała o wpisanie ich na listę pomników przyrody trafi na obrady Rady Miasta.

Gminny rejestr pomników przyrody obejmuje 75 pozycji, w tym:
64 pomniki przyrody ożywionej – 52 drzewa, 9 grup drzew, 2 pnącza oraz 1 tzw. pomnik powierzchniowy,
11 pomników przyrody nieożywionej – tzw. głazów narzutowych.

W przyszłym roku spis ten powiększy się od dwie kolejne pozycje. Celem konkursu „Moje drzewo- nasz pomnik” było propagowanie zachowań proekologicznych na terenie Gdyni oraz wiedzy o cennych okazach przyrody ożywionej.

ikona