1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży

Blisko dwa miliony sto tysięcy złotych przyznał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2019 roku. Dotacje otrzyma 49 gdyńskich klubów sportowych, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez miasto.

O wysokości dofinansowania decydowały przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty (w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Liderami w wysokości przyznanych środków finansowych są: piłka nożna, żeglarstwo, koszykówka, judo, piłka ręczna, lekkoatletyka, pływanie i gimnastyka artystyczna:
560 000 zł przeznaczono na piłkę nożną (11 klubów);
400 000 zł na żeglarstwo (6 klubów);
147 000 zł na koszykówkę (4 kluby);
140 000 zł na judo (4 kluby);
123 000 zł na piłkę ręczną (3 kluby);
120 000 zł na lekkoatletykę (2 kluby);
120000 zł na pływanie (3 kluby);
89 940 zł na gimnastykę artystyczną (2 kluby).

Dotacje otrzymały również kluby reprezentujące m.in. strzelectwo sportowe, siatkówkę, sporty walki, rugby, sztuki walki, badminton, hokej na lodzie, biegi na orientacje, szachy, tenis stołowy. Suma przyznanych dotacji to 2.099.940 złotych.

Dobra organizacja gdyńskich klubów sprawiła, że dotacje na szkolenie młodych sportowców otrzymało 97% zgłoszonych ofert. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęły 73 wnioski, wśród których 71 otrzymało dofinansowanie. Pełne zestawienie znajduje się na stronie www.gdyniasport.pl.

Środki finansowe pomagają w zakupie sprzętu czy organizacji wyjazdów na zawody. Dzięki dotacjom wiele młodych talentów może poświęcić się pasji, jaką jest sport. Tym razem zdecydowaliśmy się na przyznać jedną dotację, a nie jak wcześniej dwie – raz na pół roku. Wszystko po to, aby kluby mogły lepiej zaplanować swoją działalność w 2019 roku – tłumaczy dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Rafał Klajnert.

Wsparcie dzieci i młodzieży przynosi efekty w postaci sukcesów i promowaniu zdrowego stylu życia. Coraz więcej młodych mieszkańców Gdyni regularnie trenuje sport i uczestniczy w zawodach.

ikona