1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

E-dowody od marca

E-dowody od marca // www.gov.pl

E-dowody od marca // www.gov.pl

Nowy dowód będzie wielofunkcyjnym dokumentem posiadającym warstwę elektroniczną. Zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Potwierdzi naszą tożsamość i obywatelstwo oraz uprawni do przekraczania granic niektórych państw, a także ułatwi odprawy na lotniskach czy rejestracje w placówkach medycznych. Będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Pierwsze wnioski o e-dowód będzie można składać od 4 marca. W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji systemu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną – w piątek, 1 marca, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie po włożeniu do czytnika.
 
E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Udokumentuje jego obecność w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Będzie także posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę na lotniskach.
 
Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć oraz obywatelstwo, a także numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN, który zapewni nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart.
 
Rewers dokumentu będzie zawierał: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, a także datę wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Nie ma potrzeby wymiany posiadanych obecnie dowodów, gdyż dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Proces wymiany dowodów zostanie rozłożony na 10 lat, czyli potrwa do 2029 roku.Wdrażając dowód osobisty z warstwą elektroniczną Polska dołączy do Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Węgier czy Włoch, w których funkcjonują takie rozwiązania.

Pierwsze wnioski o e-dowód będzie można składać od 4 marca poprzez stronę: https://www.gov.pl/ w zakładce Obywatel oraz osobiście w Urzędzie Miasta. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
 
W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną – w piątek, 1 marca, od godziny 11.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do poniedziałku, 4 marca nie będzie możliwości załatwiania spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. To spowoduje, że Referat Dowodów Osobistych będzie NIECZYNNY w sobotę, 2 marca.
 
Więcej informacji na temat e-dowodu można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod.

  • ikonaOpublikowano: 21.02.2019 12:05
  • ikona

    Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka (m.jaszczerska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 12:05
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona