Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentować będziemy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Poniżej lista wszystkich.

- 0000007534 Stowarzyszenie „Chrystus dla Narodów - Polska”
- 0000008919 In Gremio
- 0000010932 „Fundacja Nova”
- 0000030138 Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni
- 0000015596 Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art
- 0000018943 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni
- 0000022913 Fundacja „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”
- 0000060055 Towarzystwo Miłośników Gdyni
- 0000030276 Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
- 0000069730 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Otoz Animals – Schronisko „Ciapkowo”
- 0000040811 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”
- 0000044542 Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
- 0000047797 Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Genetyczne Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom”
- 0000050294 Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
- 0000053057 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
- 0000054156 Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
- 0000060003 Fundacja „Rokor 1”
- 0000060775 Fundacja Fundusz Obrony Narodowej
- 0000066650 Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
- 0000068821 Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
- 0000071154 Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna
- 0000077987 Miejski Klub Żeglarski „Arka”
- 0000085977 Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
- 0000113861 Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego
- 0000095198 WKS „Flota” Gdynia
- 0000101891 Stowarzyszenie „Familia”
- 0000106033 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost”
- 0000111694 Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”
- 0000211790 Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto
- 0000114618 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Pomorski
- 0000118999 Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza
- 0000129145 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
- 0000133070 Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
- 0000136608 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
- 0000145034 Fundacja Dogtor
- 0000150990 Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”
- 0000155678 Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
- 0000160923 Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
- 0000185445 Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
- 0000191557 Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
- 0000210045 Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
- 0000367409 Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia
- 0000217180 Fundacja Kultury Liberty
- 0000226141 Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
- 0000387370 Fundacja „Pokonaj Raka”
- 0000229137 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish Tsc Association)
- 0000217093 Stowarzyszenie „Ovum”
- 0000237599 Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
- 0000238997 Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
- 0000240329 Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
- 0000507575 Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki „SAGT”
- 0000245254 Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
- 0000250649 Fundacja Słoneczna Jesień
- 0000255157 Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM
- 0000258009 Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno”
- 0000262786 Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
- 0000270683 Stowarzyszenie Gdynia SOS
- 0000273301 Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza”
- 0000231822 Fundacja Magis
- 0000274840 Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport- Regionalny Klub Sportowy
- 0000277697 Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego
- 0000295925 „Adapa” Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
- 0000312236 Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży
- 0000314083 Fundacja Aktywności Zawodowej
- 0000320242 Fundacja Salutaris
- 0000513588 Stowarzyszenie Nowoczesny Senior
- 0000330444 Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”
- 0000341169 Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition
- 0000343609 Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
- 0000358021 Fundacja „Zmiany”
- 0000274604 Fundacja „Burasek”
- 0000367665 Fundacja Nadaktywni
- 0000374172 Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”
- 0000251770 Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
- 0000383930 Helios Fundacja na Rzecz Sportu, Współpracy, Biznesu i Społeczności
- 0000355014 Polskie Towarzystwo Rakietowe
- 0000387798 Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”
- 0000392300 Fundacja „Liczy się Każdy z Nas”
- 0000415334 Klub Sportowy „Bombardier”
- 0000441552 Fun. Podróże bez Granic
- 0000444708 Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
- 0000448785 Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia”
- 0000472348 Fundacja „Dom Marzeń”
- 0000584587 Uczniowski Klub Sportowy Galeon
- 0000570261 Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”
- 0000413120 Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45”
- 0000386051 Stowarzyszenie „Challenge Dance”
- 0000545944 Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT”
- 0000693861 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni
- 0000013695 Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe
- 0000348112 Instytut Aktywizacji Regionów

ikona