Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Na styku miasta i portu. Procesy urbanistyczne w centrum Gdyni

Muzeum Emigracji zaprasza na spotkanie wokół publikacji „Przestrzenie emigracji. Dworzec Morski i infrastruktura emigracyjna w Gdyni”.

Goście spotkania prof. Małgorzata Omilanowska, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dr inż. arch. Marek Stępa, pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych oraz dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, współautorka wytycznych konserwatorskich odbudowy Dworca Morskiego i adaptacji na Muzeum Emigracji poruszą tematykę współistnienia miasta i portu, w szerokim ujęciu historycznym, współczesnym, a także w kontekście planów na przyszłość. Porozmawiają także o polityce morskiej II RP, nowych realizacjach oraz planach urbanistycznych Gdyni, jako miasta otwartego na morze.

Pretekstem do rozmowy o przenikaniu terenów portowych i gdyńskiego śródmieścia jest publikacja „Przestrzenie emigracji. Dworzec Morski i infrastruktura emigracyjna w Gdyni", która powstała z okazji 85-lecia oddania do użytku budynku dworca.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego o godz. 16.00 w sali multimedialnej. Wstęp wolny.

ikona