1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Pierwszy Urząd Skarbowy pomaga rozliczyć PIT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza na spotkanie z pracownikami Urzędu, którzy pomogą przy obsłudze systemu „Twój e-PIT”, czyli zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2018 r.
Spotkanie odbędzie się 27 lutego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24) w godz. 9.00-13.00, w sali nr 107. Pracownicy pomogą także przy wypełnianiu innych zeznań PIT składanych drogą elektroniczną. Celem warsztatów jest ukazanie sposobu rozliczenia się z podatku dochodowego w szybki i prosty sposób. Uczestników spotkania powinni przynieść dokumenty niezbędne do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego oraz deklarację za 2017 rok.

Pierwszy Urząd Skarbowy informuje, że na stronie www.podatki.gov.pl zostało udostępnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018r. Aby sprawdzić sporządzone zeznanie należy wybrać "Twój e-PIT" i postępować zgodnie ze wskazówkami. W serwisie Twój e-PIT można zmieniać sposób opodatkowania (np. na rozliczenie wspólne) i wysokości odliczeń (ulg), zmienić nr rachunku bankowego i wskazać Organizację Pożytku Publicznego.

ikona