1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Stowarzyszenie zaprasza

Stowarzyszenie Gdynia SOS zaprasza w czwarty wtorek miesiąca, tj. we wtorek 26 lutego o godz. 17.00 na comiesięczne spotkanie członków i sympatyków.
Spotkanie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).

ikona