Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni

Zarządzenie nr 434/19/VIII/S
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni, wyznaczenia kalendarza wyborczego oraz numerów okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 18 i § 19 ust.3 załączników nr 2 pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy” do Statutów Dzielnic: Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Chylonia, Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczyki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino, Wzgórze Świętego Maksymiliana stanowiących załączniki do uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory do rad dzielnic miasta Gdyni.
2. Datę wyborów ustala się na dzień 31 marca 2019 r.
3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gdynia.pl/wybory.

ikona