Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1366 (1066) 2019-05-17 - 2019-05-23

Konkurs „Gdynia bez barier” rozstrzygnięty

Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Są wzorem do naśladowania, przełamują stereotypy i motywują do działania. Poszukują rozwiązań, które ułatwiają oraz podnoszą jakość życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Poznaliśmy laureatów jubileuszowej XX edycji konkursu „Gdynia bez barier”.

Tegoroczna gala była dedykowana Piotrowi Pawłowskiemu – honorowemu obywatelowi Gdyni i założycielowi Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Dzięki jego radom i inspiracjom zmieniało się nasze miasto. Dlatego prezydent Wojciech Szczurek ogłosił, że w Gdyni przyznawana będzie nagroda im. Piotra Pawłowskiego. Otrzymają ją osoby, które poszerzają wrażliwość społeczną.
W konkursie „Gdynia bez barier” nagradzane są rozwiązania i inicjatywy (istniejące lub w fazie projektu), które przyczyniają się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają codzienne życie osobom z niepełnosprawnościami. Autorzy najlepszych pomysłów i udogodnień otrzymali medale Gdynia bez barier.

Medale „Gdynia bez barier” przyznano:
Annie Dobkowskiej z Centrum Integracja w Gdyni – za konsekwentną realizację swoich pasji i marzeń, samodzielność, niezależność, które są wzorem do naśladowania dla innych, a także za wsparcie tych, którzy tego potrzebują.
Magdalenie Kownackiej – za wyjątkową wrażliwość i konsekwencję w dążeniu do stworzenia optymalnych warunków do rehabilitacji i rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki jej staraniom powstał zespół specjalistów, który rozwija potencjał dzieci z niepełnosprawnościami oraz stanowi wsparcie dla ich rodziców i opiekunów.
Katarzynie Karczewskiej, która zmienia rzeczywistość osób z zespołem Downa i buduje Dom Marzeń w Małym Kacku dla osób z niepełnosprawnością – za konsekwentne dążenie do zachowania podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez przestrzeganie praw do samodzielnego, niezależnego i godnego życia, a przede wszystkim za wieloletnie działania zmierzające do umożliwienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkanie poza domem rodzinnym i pełnienie różnych ról społecznych.
Firmie Euro Styl – za szczególną wrażliwość społeczną, otwartość w poszukiwaniu rozwiązań podnoszących jakość życia gdynian o szczególnych potrzebach oraz skuteczne wdrażanie idei projektowania uniwersalnego i społecznej odpowiedzialności biznesu przy realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gdyni.
Gratulujemy.

ikona