1366 (1066) 2019-05-17 - 2019-05-23

Przed IX sesją Rady Miasta

22 maja o godz. 12.00 rozpocznie się IX sesja Rady Miasta. Głosowane będą projekty uchwał w sprawach:
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu unijnego pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa),
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
– ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
– zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
– zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni,
– zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni,
– zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni,
– zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, ul. Hodowlana 8,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, ul. Leszczynki 175,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, ul. Północna 1A,
– odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania – ul. Kazimierza Tetmajera 65,
– obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona