1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

3D na zajęciach w gdyńskich podstawówkach

Wydawać by się mogło, że to zwyczajna lekcja przyrody w jednej z gdyńskich podstawówek. Temat zajęć - budowa i rola liścia. Uczniowie korzystają z podręcznika, jednak o wiele więcej materiału są w stanie przyswoić dzięki temu, że korzystają z nowoczesnej interaktywnej pomocy dydaktycznej. Okazuje się, że zoom i obrót 3D czynią zajęcia bardziej atrakcyjnymi i ułatwiają zapamiętywanie.
Aplikacja „Corinth” to zbiór ponad 1400 interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych w 3D uzupełnionych o zdjęcia i filmiki naukowe, które można wykorzystywać do nauki biologii, zoologii, paleontologii, kultury, chemii, fizyki i astronomii, geografii i matematyki. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalność AR (Rozszerzonej rzeczywistości), która umożliwia nauczycielowi wyświetlanie wybranych modeli 3D w dowolnym miejscu, m.in. na tablicy interaktywnej, na biurku, ławce ucznia lub nawet na jego głowie.
Nauczyciel omawiając budowę liścia, pokazuje na tablicy multimedialnej jego model. Można go oglądać z wielu ujęć: z dołu, z boku, można też zajrzeć do wnętrza i powiększyć go.
Aplikacja umożliwia nauczycielom również m.in. tworzenie nieograniczonej ilości własnych materiałów edukacyjnych i obrazków pomocnych w prowadzeniu zajęć, wpisywanie własnych uwag do modeli, a nawet może być doskonałym wsparciem w przygotowywaniu sprawdzianów i kartkówek.
Zajęcia z matematyki, przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki i astronomii, w czasie których wykorzystuje się aplikację 3D, prowadzone są w 23 gdyńskich szkołach podstawowych. Aplikację zakupiono w ramach realizowanych projektów „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” i „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona