1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola nr 52 dziękuje wszystkim Rodzicom, Dzieciom i Pracownikom Przedszkola za ogromne zaangażowanie w organizację i czynne uczestnictwo w Festynie Rodzinnym.

ikona