1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Prof. Bolesław Mazurkiewicz upamiętniony w alei Żeglarstwa Polskiego

Był specjalistą z zakresu budownictwa morskiego, pasjonatem żeglarstwa i naukowcem. Mowa o profesorze Bolesławie Mazurkiewiczu. To kolejna osoba uhonorowana miejscem w alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. Odsłonięcie upamiętniającej go tablicy odbyło się 12 maja 2019 r.
Tablicę odsłonili: żona profesora Bolesława Mazurkiewicza oraz Bogusław Witkowski – prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. W uroczystości uczestniczyła Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Na koniec wydarzenia uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą.
Uroczystość była połączona z otwarciem pomorskiego sezonu żeglarskiego. Uświetnił ją występ Męskiego Chóru Szantowego „Zawisza Czarny”.
Aleja Żeglarstwa Polskiego jest jedną z inicjatyw Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, miasta Gdyni i gdyńskiego Urzędu Morskiego. Umiejscowiona jest na południowym falochronie basenu żeglarskiego im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. Od 2012 roku odsłonięto w niej tablice: Władysława Wagnera, Leonida Teligi, Teresy Remiszewskiej, Juliusza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Zygfryda Perlickiego, Zbigniewa Puchalskiego, Michała Sumińskiego, Witolda Bublewskiego, Zdzisława Pieńkawy, Bolesława Kazimierza Kowalskiego, Ludomira Mączki, Kazimierza „Kuby” Jaworskiego, Dariusza Boguckiego i Tadeusza Siwca.

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2019 10:01
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2019 10:02
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona