1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Światowy Dzień bez Papierosa

31 maja przypada Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.
W Światowym Dniu bez Papierosa zwracamy szczególną uwagę na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Palacze nie są jedynymi ofiarami palenia tytoniu. Dym papierosowy wdychany przez osoby niepalące jest również groźny dla zdrowia, a często nawet śmiertelny.
Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:
– w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi,
– w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu,
– w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc,
– rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących,
– w okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących,
– piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2019 11:11
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2019 11:13
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona