1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Ul. płk. Dąbka - zamknięcie wlotu od strony Oksywia

Od 25 maja do 2 czerwca zamknięty zostanie wlot ulicy płk. Dąbka na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatkowskiego od strony Oksywia i Babich Dołów. Objazd będzie prowadzony ulicą Unruga.
Układ drogowy skrzyżowania ul. płk. Dąbka z trasą Kwiatkowskiego jest modernizowany, by poprawić komfort i czas przejazdu.
W trakcie obecnie prowadzonych prac w konstrukcji jezdni ul. płk Dąbka robotnicy natknęli się na kanał ciepłowniczy, którego nie było na mapach. Ze względu na jego zły stan techniczny konieczny jest demontaż starej magistrali i ułożenie nowej sieci. Pozostawienie ciepłociągu w obecnym stanie mogłoby spowodować poważną awarię i zniszczenie nowego odcinka drogi.
21 maja OPEC rozpoczął spuszczanie wody z rur ciepłociągu w celu demontażu starej sieci. Prace prowadzone są w taki sposób, by nie wymagały dodatkowego zamknięcia drogi ze względu na jej istotne znaczenie, jako węzła komunikacyjnego północnych dzielnic Gdyni.

ikona