1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Wsparcie dla niosących pomoc

Na co dzień pomagają potrzebującym, ale często zapominają o sobie. Są zagrożeni wypaleniem zawodowym, nieustannie narażeni na stres oraz nadmiernie obciążeni fizycznie. Teraz sami otrzymają wsparcie ze strony specjalistów. Mowa o pracownikach hospicjum, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i Domu Pomocy Społecznej. To dla nich Gdyńskie Centrum Zdrowia realizuje specjalny program wsparcia.
„Programem wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” objętych jest 297 osób. Specjaliści z dziedziny fizjoterapii, bezpieczeństwa i higieny pracy, psychologii oraz zdrowia publicznego przeprowadzili wśród nich pogłębioną analizę stanowiskową. W ramach projektu prowadzone były indywidualne wywiady. Służyły one sprawdzeniu, czy uczestnicy doświadczają stresu pourazowego, jakie obciążenia psychiczne towarzyszą im w pracy, czy ich stanowisko jest dla nich bezpieczne, a także czy miewają dolegliwości bólowe z powodu nadmiernego obciążenia fizycznego. Ważną kwestią było także ustalenie, czy prawidłowo się odżywiają i regularnie ćwiczą.
Po analizie stanowiskowej opracowano profil wsparcia, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z pracowników. Mogą oni już liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc przy leczeniu traum. Wkrótce zorganizowane zostaną warsztaty grupowe, zajęcia uaktywniające fizycznie, zabiegi fizjoterapeutyczne i badania profilaktyczne. Pracownicy otrzymają kompleksowe wsparcie od wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zachować trwałe efekty i wydłuży ich aktywność na rynku pracy. Dodatkową pomocą dla pracujących w hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej jest zakupiony sprzęt, który ułatwi opiekę nad mieszkańcami przebywającymi w ich placówkach.
Eksperci przeprowadzający analizy stanowiskowe zauważyli, że w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego, powtarzalności ruchów oraz wymuszonej pozycji ciała podczas wykonywania swoich zadań, pracownicy są nadmiernie przeciążeni i wymagają pomocy fizjoterapeutycznej. Uczestnictwo w zdarzeniach, którym towarzyszy śmierć i cierpienie poszkodowanych jest dodatkowo obciążające psychicznie. Dlatego też, istotną rolę w projekcie odgrywa pomoc psychologiczna.
„Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi 1 544 400 złotych, w tym dofinansowanie to 1 467 180 złotych.

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2019 11:08
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2019 11:09
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona