1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Wyspa Zagadek 2019

Konkurs ma na celu rozwinięcie myślenia twórczego i jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.
Do 31 maja (liczy się data stempla pocztowego) szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie uczniów, potwierdzone przez dyrektora szkoły z zaznaczeniem klasy, w której uczą się uczniowie. Następnie, do 17 czerwca, należy przesłać do biura organizacyjnego konkursu pisemne prace uczniów wraz ze zgodami rodziców. Drugim etapem są finały krajowe konkursu, które odbędą się we wrześniu w Gdyni.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a organizatorem jest Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa. Konkurs jest współfinansowany przez Gdynię.
Więcej informacji, pytania i regulamin na stronie www.wyspa.org.pl.

ikona