1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Z lodołamaczem w szeroki świat

Ta innowacja ma przełamywać bariery, ograniczać strach i sprawić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą samodzielnie poruszać się w przestrzeni publicznej. Gdyński Lodołamacz Technologiczny, bo o nim mowa, ma na pokładzie smartfon z popularnym komunikatorem internetowym.
Izolacja – to jedna z nieprzyjemności, na które narażone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wiele z nich przebywa głównie w swoim świecie, bo zdaniem rodziców czy opiekunów prawnych w tym „prawdziwym” sobie nie poradzą. Tymczasem one chcą i mają potencjał, by być samodzielnymi. Ten potencjał dostrzegły Ania MaszkeJola Kania. Dzięki Lodołamaczowi osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczyły się korzystania z nowych technologii oraz poruszania się po mieście ze wsparciem aplikacji.
W pierwotnej wersji innowacji nie chodziło o naukę obsługi komunikatorów internetowych. Zamierzeniem było stworzenie mapy wizualnej, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły samodzielnie poruszać się po mieście, by mogły dojechać z domu komunikacją np. do warsztatów, w których uczestniczą. Naturalną konsekwencją okazała się nauka korzystania z aplikacji, dzięki której możliwe jest utrzymywanie stałego kontaktu czy zapewnienie bezpieczeństwa.
Mapa wizualna to szczególny rodzaj planu pokazującego krok po kroku, jak dojść do konkretnego celu. Składa się ze zdjęć kolejnych etapów przemierzanej trasy. Ponieważ korzystają z niej osoby z niepełnosprawnością intelektualną - musi być łatwa w obsłudze i czytelna dla każdego użytkownika.
By móc korzystać z mapy potrzebny jest smartfon. Uczestnicy testowania innowacji poznawali obsługę smartfona od podstaw – jak zapisywać numery telefonów, jak wykonywać połączenia. Przez około dwa miesiące raz w tygodniu odbywały się spotkania warsztatowe, podczas których grupa pracowała nad ściśle określonymi zadaniami: odebranie połączenia, zadzwonienie do konkretnej osoby. Podsumowaniem tego etapu było zamówienie pizzy. Uczestnicy musieli znaleźć numer telefonu, zadzwonić, złożyć zamówienie i podać adres dostawy.
Równolegle trwały wyjścia na miasto – z każdą osobą indywidualnie. Pierwsze spotkanie poświęcono określeniu miejsca, do którego dana osoba chciałaby sama dojeżdżać. Potem: Ania i Jola przemierzały z nią tę trasę, robiły zdjęcia najważniejszych miejsc, starały się określić potencjalne zagrożenia czy problemy. Ten materiał fotograficzny stał się podstawą stworzenia map wizualnych.
W ramach innowacji powstał m.in. model Gdyńskiego Lodołamacza Technologicznego z dokładnymi scenariuszami warsztatów, z których można korzystać w szkołach czy w domu. Mogą też być pomocne dla osób starszych.
Inkubator Innowacji Społecznych to projekt prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Skupia się na znalezieniu konkretnych rozwiązań dla problemów, z jakimi mierzą się m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

ikona