1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Zasiłek pielęgnacyjny

Wydział Spraw Społecznych informuje, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia), a także osobom, które ukończyły 75. rok życia.
Zasiłek nie przysługuje jeśli jest przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Osoby, które otrzymują zasiłek z Urzędu, a otrzymały prawo do dodatku z ZUS, powinny niezwłocznie dostarczyć tę informację do pracownika Wydziału Spraw Społecznych (sala 206, ul. 10 Lutego 24) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2019 10:50
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2019 10:51
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona