1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

30 lat pracy na rzecz gdyńskiego samorządu

We wtorek 25 czerwca oficjalnie podziękowano za wieloletnią pracę Naczelnikowi Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni panu Ryszardowi Toczkowi. Za nim 30 lat pracy na rzecz gdyńskiego samorządu. Z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka odebrał medal honorowy Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia”.
Urodził się 20 lutego 1951 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1992 r. był pracownikiem Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdańsk. Aresztowany i więziony w stanie wojennym. Działacz opozycji antykomunistycznej. Wiceprzewodniczący Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Od 1989 r. pracownik Urzędu Miasta Gdyni. W latach 1990-1994 radny Miasta Gdyni i wiceprezydent Gdyni. Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej. Prezes Związku Towarzystw w Gdyni. Wiceprezes Polskiego Klastra Morskiego, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. Kierownik wielu transportowych projektów unijnych. Jako naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Samorządowej był kierownikiem projektu: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”. Autor wielu publikacji dotyczących problemów rozwoju Gdyni oraz okresu II RP („Kalendarium Gdyni 1917-1939”, „Siła Niepokonana” i in.). Autor publikacji „Więźniowie stanu wojennego”.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim PR i Krzyżem Solidarności, odznakami: „Zasłużony dla Transportu”, „Zasłużony dla Gospodarki Morskiej”.

ikona