1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Ruszył konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
– praca dyplomowa inżynierska lub magisterska,
– praca dyplomowa doktorska.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
Oceniając prace, komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m.in. na:
– możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.,
– twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni,
– innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia,
– aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie między: 1 stycznia 2014 r. a 15 lipca 2019 r. Do konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 19 lipca 2019 r.
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:
– w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda w wys. 5 tys. zł,
– w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wys. 5 tys. zł.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

ikona