1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Odstąpienie od umowy – odcinek 3

Czy zawsze mogę w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa? W poprzednim artykule poświęconym prawom konsumenta wskazaliśmy, że ustawa o prawach konsumenta wprowadziła przepis dający konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Niestety, uprawnienie to nie jest bezwzględne i istnieją takie rodzaje towarów i usług, z których w określonych okolicznościach nie będziemy mogli zrezygnować, pomimo zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Ograniczenia tego uprawnienia wprowadza art. 38 tej samej ustawy, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. korepetycje udzielane przez internet);
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem);
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu);
– o świadczenie usług np. hotelarskich, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz lub koncert, najem samochodu);
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych, materiałów opatrunkowych, zafoliowanego filmu DVD, itp.);
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup artykułów spożywczych: owoców, warzyw, nabiału).
Pamiętaj też, że w razie wątpliwości możesz zgłosić się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul.10 Lutego 24, pokój numer 112 (pierwsze piętro)). Biuro czynne jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 8.00-16.00, natomiast w środy w godz. 8.00-17.00. Kontakt z pracownikami Biura możliwy jest także pod adresem poczty elektronicznej: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl oraz nr. tel. 58 668 82 00.

ikona