1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Ulica Godebskiego będzie jak nowa

Rozpoczęła się kolejna – po remoncie ul. Oficerskiej w Orłowie – inwestycja drogowa w dzielnicach Gdyni. Ruszyły prace przy ul. Godebskiego na Oksywiu. Wymieniona zostanie jezdnia, chodniki i oświetlenie, a pod powierzchnią poprowadzona będzie nowa kanalizacja deszczowa.
Przebudowa obejmie zasięgiem ul. Godebskiego na całej jej długości, tj. od ul. Czwartaków do ul. Podchorążych. Planowane zakończenie prac wyznaczono na listopad tego roku. Remontowi poddana zostanie nie tylko jezdnia, ale także zatoka autobusowa, wyjazdy z posesji, miejsca postojowe i chodniki.
Zakres inwestycji obejmuje również montaż nowoczesnego oświetlenia ulicy oraz ławek i przysiadaków dla osób o ograniczonej mobilności.
Roboty drogowe w tym miejscu obejmą również infrastrukturę podziemną. Całkowicie przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, co pozwoli na lepsze gospodarowanie wodami opadowymi w tym rejonie dzielnicy.
Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

ikona