1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Wnioski o świadczenia

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie Dobry Start 300+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać:
– drogą elektroniczną od 1 lipca;
– osobiście od 1 sierpnia w budynku przy ul. 10 Lutego 24 (budynek dawnego PLO) w sali 206 (II piętro) w poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 8.30-15.30, czwartek w godz. 8.30-18.00.
Druki wniosków oraz oświadczeń dostępne są na www.gdynia.pl/bip (zakładka: Wydział Spraw Społecznych) oraz w siedzibie Urzędu.
Aby usprawnić obsługę, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych proszą o składanie wypełnionych wniosków, zwłaszcza że wnioski na wszystkie świadczenia będą przyjmowane jednocześnie i czas oczekiwania może się wydłużyć.

ikona