1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

„Aktywny rodzic” – są jeszcze miejsca w projekcie

Są jeszcze miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami w żłobku „Koniczynka” (ul. Chylońska 237) w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.
Rekrutacja do projektu potrwa do 30 sierpnia 2019 roku bądź do wyczerpania limitu miejsc. W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go osobiście w Biurze Projektu (Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, przesłać drogą pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia z dopiskiem: Projekt pn. „Aktywny rodzic”. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu.
Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.gcz.gdynia.pl w zakładce „Projekty Unijne”: Projekt „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.

ikona