Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

Gdynia w UNESCO

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce została członkiem Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO. To docenienie wszelkich podejmowanych działań na rzecz stałego rozwoju mieszkańców, ale też zobowiązanie do podnoszenia jakości edukacji, szerszego włączania gdynian np. w procesy decyzyjne i ich aktywizacji.
To ważny moment, bo jest kolejnym potwierdzeniem dobrego kursu, na jakim znajduje się Gdynia. Zadaniem samorządu jest dbałość o mieszkańców w każdym wieku, stałe podnoszenie jakości ich życia, stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, czyli także inicjowania zmian czy przedsięwzięć. Przyjęcie Gdyni do Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO stanowi dowód, że te wszystkie zadania realizujemy na światowym poziomie – mówi prezydent Wojciech Szczurek. – Chcemy być obecni w takich gremiach, bo dzięki temu możemy czerpać z dobrych wzorów i stale się rozwijać.
Aby dołączyć do sieci i posiadać status miasta uczącego się, gmina powinna realizować wizję kształcenia ustawicznego, na dwóch poziomach: formalnym i nieformalnym. Poziom formalny to system kształcenia w placówkach edukacyjnych wszystkich typów i na wszystkich poziomach.
Gdyńskie szkoły stwarzają też możliwości edukacji nieformalnej, w ramach prowadzonego w nich po zakończeniu lekcji programu zajęć np. sportowych czy językowych pod hasłem „Szkoła otwarta”.
Od roku w mieście działają cztery Przystanie. Placówki prowadzone przez samorząd w różnych dzielnicach Gdyni są miejscami, gdzie tworzą się nowe więzi, gdzie buduje się społeczność. Podobną rolę, tyle że dla określonych grup odbiorców, pełnią: Wymiennikownia – Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu oraz Centrum Aktywności Seniora.
Miasto uczące się to także miasto włączające mieszkańców w procesy decyzyjne, dające im narzędzia do inicjowania i wprowadzania zmian, jak Budżet Obywatelski czy konsultacje społeczne. Od niedawna działa w Gdyni Urban Lab, innowacyjny w Polsce program współpracy samorządu, mieszkańców, ekspertów i aktywistów miejskich, którzy wspólnie wypracowywać będą rozwiązania podnoszące jakość życia.
Miasto uczące się wspiera organizacje pozarządowe – od 1996 roku działa Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, odpowiedzialne za współpracę samorządu z trzecim sektorem.
Gdynia stwarza też możliwości przekuwania pomysłów na realne działania, zarówno w sferze przedsiębiorczości, jak i społecznej (angażując się w rozwijanie innowacji społecznych).
Dzięki włączeniu do Global Network of Learning Cities Gdynia zyskuje dostęp do narzędzi i strategii innych miast członkowskich, kontakt z siecią ekspertów i specjalistów, wsparcie techniczne.
Członkostwo w sieci nie wymaga od Gdyni odprowadzania składek członkowskich.

ikona