Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Ruszył konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Konkurs podzielono na dwie kategorie:
– praca dyplomowa inżynierska lub magisterska,
– praca dyplomowa doktorska.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
Oceniając prace, komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m.in. na możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni,
– innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia,
– aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie między: 1 stycznia 2014 r. a 15 lipca 2019 r. Do konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 19 lipca 2019 r.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

ikona