Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

Podsumowanie stanu powietrza po sezonie grzewczym

Gdynia podsumowała wyniki pomiarów jakości powietrza za miniony sezon grzewczy – od października do końca marca tego roku. Stan powietrza w Gdyni należy do najlepszych w kraju, co potwierdzają dane z rozbudowanej sieci mierników jakości powietrza.
Stan powietrza monitoruje na bieżąco 16 urządzeń. Są to 3 stacje pomiarowe Fundacji ARMAAG działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 13 mierników tzw. niskokosztowych, rozmieszczonych w różnych dzielnicach, także w sąsiedztwie portu. Aktualny stan powietrza można sprawdzić na internetowej mapie pod adresem: powietrze.gdynia.pl.
Przez 81% dni całego jesienno-zimowego półrocza stan powietrza w Gdyni był bardzo dobry i dobry. Aż 5 stacji wykazało bardzo dobrą i dobrą jakość powietrza przez więcej niż 165 dni, czyli przez ponad 90% dni z całego półrocza.
W trakcie kontroli prowadzonych przez Straż Miejską pobrano 65 próbek popiołów, które zostały poddane analizie na obecność śladów spalania substancji niedozwolonych. W 35 przypadkach badania potwierdziły ten fakt. Wystawiono 20 mandatów, skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu, a w 8 przypadkach ograniczono się do pouczeń. Pobrania próbek oraz ich analizy kosztowały prawie 73 tys. zł.
Najlepsze wskaźniki odnotowane zostały na Dąbrowie (98% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) na Pogórzu (97% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) i w Śródmieściu (94% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym)). Z kolei najwięcej dni z jakością powietrza złą i bardzo złą odnotował miernik na skrzyżowaniu ul. Pucka-Unruga na Pogórzu – 12. 5 dni z powietrzem złym i jeden dzień z powietrzem bardzo złym odnotował z kolei miernik przy ulicy Sandomierskiej w Małym Kacku. Pozostałe stacje nie wykazały przekroczenia norm jakości powietrza lub wystąpiło to incydentalnie (pojedyncze dni).

  • ikonaOpublikowano: 11.07.2019 13:49
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.07.2019 13:54
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona